اسكن كليه (DTPA) با كاپتوپريل

كاربرد اين اسكن در تشخيص تنگي شريان كليوي در حضور فشار خون بالا مي‌باشد. با مقايسه اسكن‌‌ها در دو مرحله با و بدون كاپتوپريل مي‌توان تنگي شريان كليوي با اهميت هموديناميك را تشيخص داد.

جستجو

Farsi Menu