دکتر غلامرضا بخشنده پور

سوابق تحصیلی

           بورد رادیولوژی و سونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-    دوره CT-Scan  : دانشگاه شهید بهشتی (تهران 1377-1378)
-    
-    دوره MRI درنرورادیولوژی و موسکواسکلتال: دانشگاه ULB (بروکسل ، بلژیک  1379)
-    
-    دوره کالر داپلر: دانشگاه  ULB (بروکسل ، بلژیک  1379)
-    
-    دوره نرورادیولوژی: Mount Sinai School of Medicine: (نیویورک ،آمریکا 1380)
-    
-    fellowship فوق تخصصي نرورادیولوژی : دانشگاه ) :UIHC آ یوا، آمریکا 1385-1386)
-    
-    دوره PET-CT: دانشگاه ) :UIHC آ یوا، آمریکا 1386)

سوابق کاری و تجربی

-    مسئول فنی ورادیولوژیست مرکز تصویر برداری امام حسین مشهد: 1378 تا 81
-    مسئول فنی  و نرورادیولوژیست مرکز تصویر برداری سهروردی تهران : 1381تا 1393
-    نرورادیولوژیست: مرکز MRI دکتر اطهری تهران: 1381- 1384
-    نرورادیولوژیست: دانشگاه شهید بهشتی ، بخش MRI  بيمارستان امام حسين : 1378 1393
-    نرورادیولوژیست مشاور : مرکز MRI شفا تهران: 1387-ادمه دارد
-    نرورادیولوژیست مشاور: مرکز MRI فارابی لاهیجان : 1388 ادمه دارد
-    نرورادیولوژیست مشاور: مرکز MRI نگاه رشت :1391 ادمه دارد
-    مسئول فنی و نرورادیولوژیست مرکز تصویر برداری پایتخت تهران: 1390 ادمه دارد
-    مسئول فنی و نرورادیولوژیست بخش تصویر برداری بیمارستان ایرانمهر 1392 -1394

فعالیت های علمی

-    بالغ بر 90 مقاله و سخنرانی در کنگره ها:  
-    سه خلاصه مقاله پذیرفته شده
-    کنگره انجمن رادیولوژیست های اسیا ، اقیانوسیه 2007
-    کنگره انجمن رادیولوژی امریکای شمالی (RSNA) 2007
-    کنگره انجمن نرورادیولوژیست های آمریکا (ASNR) 2007

عضویت در انجمن ها و محافل علمی
-    عضو شورای سیاست گذاری انجمن رادیولوژی ایران
-    عضوانجمن رادیولوژی ایران
-    عضوانجمن جراحان مغز ایران
-    عضوانجمن متخصصین مغزو اعصاب ایران
-    عضوانجمن spine  ایران
-    عضوانجمن رادیولوژی آمریکا
-    عضوانجمن رادیولوژی اروپا

جستجو

Farsi Menu