دکتر کوروش هرمزی

دکتر کوروش هرمزی متخصص اعصاب و روان فارغ التحصیل دانشگاه تهران

مسئول فنی شیفت صبح درمانگاه تخصصی مغزواعصاب پایتخت

دارای تخصص در روان درمانی – دارو درمانی – اختلالات رفتاری کودکان و نوجوان
سوابق کاری :
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 83-94
بیمارستان مهرگان تهران 83-94

جستجو

Farsi Menu