دکتر موحدی

دکتر محمد رضا موحدی

 • سوابق تحصیلی
  • بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1377)(رتبه سوم)
  • دوره CT-Scan : دانشگاه شهید بهشتی (تهران1379)
  • دوره کالر داپلر: دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران0 138)
  •  دوره MRI درSouthend hospital NHS ( لندن 2003)
  • دوره MSK رادیولوژی : Vancouver General Hospital: (ونکوور کانادا 2010)
  • دوره فشرده internal derangement of the joints توسط دکترResnik : ) هنک کنگ 2012)
 • سوابق کاری و تجربی
  • مسئول فنی ورادیولوژیست بیمارستان شهید بهشتی قروه کردستان (قروه 1381-1377)

  • مسئول فنی ورادیولوژیست مرکزMRI سنندج : )1382-1381)
  •  مسئول فنی و رادیولوژیست درمانگاه ابن سینا : ( تهران 1388- 1382 )
  • مسئول فنی و رادیولوژیست: مرکز MRI سهروردی تهران: 1383) تاکنون)
  • رادیولوژیست مشاور: مرکزتصویر برداری پردیس نور : (تهران 1391 تاکنون)
  • رادیولوژیست مشاور :مرکز تصویر برداری پایتخت تهران: (1390 تاکنون)
  • رادیولوژیست مشاور :مراکز تصویر برداریداراشفا کوثر: (شهر ری 1388 تاکنون)
  •  رادیولوژیست مشاور بیمارستان امام حسین دانشگاه شهید بهشتی ) تهران 1378 تاکنون)
 • فعالیت های علمی
  • بالغ بر 20مقاله و سخنرانی در کنگره ها
  • یک خلاصه مقاله پذیرفته شده بین المللی
  • کنگره انجمن رادیولوژی امریکای شمالی (RSNA) 2007
 • عضویت در انجمن ها و محافل علمی و فعالیتهای اجرایی
  •  عضوانجمن رادیولوژی ایران
  • عضوانجمن رادیولوژی اروپا
  • دبیر اجرایی بیست و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران 1391
  • دبیر اجرایی سی امین کنگره رادیولوژی ایران 1393