مراجعین محترم:

با تشکر از حسن انتخاب شما از مرکز تصویربرداری پایتخت ، به منظور بهبود عملکرد مجموعه ، سئوال های چند گزینه ای مطرح شده است که با پاسخ شما عزیزان تلاش خود را برای رضایت هر چه بیشتر شما مراجعین عزیز به عمل آوریم.

پیشاپیش از زمان و همکاری شما کمال تشکر را داریم

فرم نظر سنجی تصویربرداری پایتخت