اين اسكن معمولاً در دو مرحله فعاليت (تست ورزش يا استرس فارماكولوژيك) و استراحت و با استفاده از راديوداروهاي Thallium-201 و يا 99mTc-MIBI به روش Spect انجام شده و بافت ميوكارد نكروتيك يا ايسكميك و بافت نرمال را در حوزه خون‌رساني عروق اصلي قلب مشخص مي‌كند. اين روش با تعيين ميزان بافت زنده (Viable) قلب مي‌تواند راهنماي بسيار مناسبي جهت Revascularization باشد. اين اسكن روشي غير تهاجمي بوده و در كنار آنژيوگرافي كمك شاياني به تشخيص بيماري‌هاي عروق كرونر مي‌كند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *