تا قبل از ابداع روش سونوگرافی، تصویربرداری عمدتاً با استفاده از روشهای متداول رادیولوژی و به کمک اشعه ایکس انجام میپذیرفت. گرچه مقادیری از اشعه ایکس که در تصویربرداری از بدن انسان مورد استفاده قرار میگیرد در حدی نیست که سبب بروز عارضهای گردد اما استفاده از آن در مواردی همچون بررسی زنان باردار، بررسی وضعیت جنین در شکم ما در و بررسیهای مکرر در برخی بیماریها و دیگر موارد میتواند عوارض جبرانناپذیری به جای بگذارد که از آن جمله میتوان به ناهنجاریهای مادرزادی جنینی، افزایش میزان سقط جنین در ماههای نخست بارداری، عقبماندگی رشد، کوری جنین و انواع سرطانهای خون در کودکان اشاره نمود.

همواره پزشک یا دندانپزشک معالج خود را در جریان حاملگی یا عقب افتادن عادت ماهیانه خود قرار دهید. با ابداع روش سونوگرافی و به کارگیری امواج صوتی به جای اشعه ایکس مشکل تا حدود زیادی برطرف گردید. به نحوی که امروزه با استفاده از این روش وضعیت و سلامتی جنین بارها در طی حاملگی مورد ارزیابی قرار میگیرد، بدون آنکه خطری متوجه مادر یا جنین گردد. به علاوه با این روش بسیاری از محدودیتهای رادیولوژی با اشعه ایکس از جمله افتراق تومورهای توپر از کیستها (حفرات تو خالی یا انباشته از مایع)، شناسایی بسیاری از ضایعات بافتهای نرم مانند کبد، طحال و کلیه از میان برداشته شده است. معهذا علیرغم تمامی این فواید هنوز در بسیاری از موارد انجام رادیولوژی با اشعه ایکس بر سونوگرافی ارجح است. بدیهی است پزشک شما با تکیه بر دانش پزشکی خود و بر پایه مطالب علمی روش تصویربرداری مناسبی را برای شما درخواست خواهد نمود. توجه به این اصل مهم است که روشهای تصویربرداری مکمل یکدیگرند. یقین بدانید که وی این انتخاب را بر اساس سود حاصله در زمینه تشخیص دقیق و زودرس بسیاری شد خواهد سنجید.

همیشه گرانترین روش تصویربرداری مناسبترین و دقیقترین روش تصویربرداری برای ارزیابی وتشخیص بیماری شما نیست، بلکه عوامل متعددی در انتخاب نوع تصویربرداری در مورد تشخیص بیماری شما مؤثرند لذا: انتخاب روش مناسب تشخیصی را به پزشک خود بسپارید و با آمادگی کامل و رعایت موارد مربوطه به انجام آن اقدام نمائید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *