دکتر بخشنده پور

دکتر غلامرضا بخشنده پور

  • متخصص رادیولوژی و فلوشیپ نرورادیولوژی