دکتر نیرومند

دکتر محمد رضا نیرومند

  • متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و MRI

  • عضو انجمن رادیولوژی اروپا (ESR) از سال 2008

  • دارای گواهینامه FMF انگلستان برای غربالگری ناهنجاریهای جنین شامل NT

  • دارای گواهینامه گراف برای سونوگرافی هیپ نوزادان از شخص پروفسور گراف

  • همکاری و گذراندن دوره تخصصی رادیولوژی اطفال نزد استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر مهدیزاده

  • مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1392-1388