دکتر هرمزی

دکتر کوروش هرمزی

  • دکتر کوروش هرمزی متخصص اعصاب و روان فارغ التحصیل دانشگاه تهران
  • مسئول فنی شیفت صبح درمانگاه تخصصی مغزواعصاب پایتخت
  • دارای تخصص در روان درمانی – دارو درمانی – اختلالات رفتاری کودکان و نوجوان
  • سوابق کاری :
    • دانشگاه علوم پزشکی قزوین 83-94
    • بیمارستان مهرگان تهران 83-94